Guide to choosing your sveda procedure

Guide to choosing your sveda technique:
K(max) + V (med) + P (min) = rūkṣa sveda like CPS
V (max) + K (max) + āvaraṇa = āmla dravya pradhāna sveda like dhānyāmla, jambīra piṇda
K (max) = vāluka sveda
V (max) + K (med) = PPS
V (max) + K (med) + P (med) = jadāmayādi lepa with kṣīra
Gūḍha sthita P = svedana

Leave a Reply

Your email address will not be published.